Bouwrijp maken deelplan en aanleg waterpartij Ruisend Veld te Apeldoorn. Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn.