Projecten Infrateam civiele techniek

Aanleg parkeerterrein bij kalkzandsteenfabriek Calduran te Hoogersmilde. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

 Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oevers. Opdrachtgever Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland

Reconstructie riolering en verharding Gangboord Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Terreinaanleg rondom Kulturhus te Oldebroek. Opdrachtgever Gemeente Oldebroek 

Bouw- en woonrijp maken locatie Turfhorst te Wezep. Opdrachtgever Delta Wonen Zwolle.

Reconstructie riolering De Richel te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

Aanleg rotonde De West Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Pagina 3 van 3