Projecten Infrateam civiele techniek

Stationsgebied Wezep, aanleg stationsplein, parkeervoorzieningen en kiss&ride strook. Opdrachtgever: de gemeente Oldebroek

Bouw- en woonrijp maken plan Beatrix te Urk. Opdrachtgever Prominent bv Urk.

Allershoeve Hattem, bouw- en woonrijp maken uitbreidingsplan Allershoeve te Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem

Nieuwbouw rioolgemaal  Kortland en aanleg persleiding 400mm te Alblasserdam. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Aanleg rotonde De West Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

 Woonrijp maken uitbreidingsplan Wezep Noord. Opdrachtgever: Gemeente Oldebroek

Reconstructie riolering De Richel te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

Pagina 3 van 3