Projecten Infrateam civiele techniek

Allershoeve Hattem, bouw- en woonrijp maken uitbreidingsplan Allershoeve te Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem

Reconstructie Eesveenseweg te Steenwijk. Opdrachtgever Gemeente Steenwijkerland.

Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein De Rotstuin te Apeldoorn. Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn.

Bouw- en woonrijp maken locatie 48 woningen te Glanerbrug. Opdrachtgever Olde Rikkert bv.

Reconstructie riolering en verharding Gangboord Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Bouwrijp maken deelplan en aanleg waterpartij Ruisend Veld te Apeldoorn. Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn.

"Aanleg stationsgebied Dronten" Opdrachtgever: gemeente Dronten

Nieuwbouw rioolgemaal  Kortland en aanleg persleiding 400mm te Alblasserdam. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Herinrichting Pyramideweg te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

 Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oevers. Opdrachtgever Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland

Terreinaanleg rondom De Bongerd te Hattem. Opdrachtgever Zorginstelling De Bongerd.

Nieuwbouw rioolgemaal Ceintuurbaan en aanleg persleiding 500mm te Meppel. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.