Projecten Infrateam civiele techniek

"Aanleg stationsgebied Dronten" Opdrachtgever: gemeente Dronten

Vervangen stuwkleppen in de beek Beentjesgraven te Nieuwleusen. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange

Bouw- en woonrijp maken plan Beatrix te Urk. Opdrachtgever Prominent bv Urk.

Nieuwbouw rioolgemaal Ceintuurbaan en aanleg persleiding 500mm te Meppel. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Reconstructie traverse Marienheem. Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Reconstructie riolering en herinrichting centrum Wierden. Opdrachtgever Noorderdiep Advies bv

Centrumplan Dronten, aanleg kademuur en bouwrijp maken Centrumplan Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Geldersedijk Hattem, reconstructie asfaltverharding en aanbrengen bermverharding Geldersedijk te Hattem. Opdrachtgever:  gemeente Hattem

 Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oevers. Opdrachtgever Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland

Terreinaanleg rondom De Bongerd te Hattem. Opdrachtgever Zorginstelling De Bongerd.

Nieuwbouw rioolgemaal  Kortland en aanleg persleiding 400mm te Alblasserdam. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Reconstructie riolering en verharding Gangboord Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten