Projecten Infrateam civiele techniek

Reconstructie riolering en herinrichting centrum Wierden. Opdrachtgever Noorderdiep Advies bv

 Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oevers. Opdrachtgever Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland

Aanleg rotonde De West Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Leliestraat Hattem, rioolvervanging en herinrichting Leliestraat in Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem.

Aanleg parkeerterrein bij kalkzandsteenfabriek Calduran te Hoogersmilde. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Aanleg Parkgebied Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Bouw- en woonrijp maken terrein Kromhoutkazerne Utrecht. Opdrachtgever Ballast Nedam Infra Midden bv.

Reconstructie riolering De Richel te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

Centrumplan Dronten, aanleg kademuur en bouwrijp maken Centrumplan Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Bouwrijp maken deelplan en aanleg waterpartij Ruisend Veld te Apeldoorn. Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn.

Geldersedijk Hattem, reconstructie asfaltverharding en aanbrengen bermverharding Geldersedijk te Hattem. Opdrachtgever:  gemeente Hattem

Vervangen stuwkleppen in de beek Beentjesgraven te Nieuwleusen. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange