Projecten Infrateam civiele techniek

Centrumplan Dronten, aanleg kademuur en bouwrijp maken Centrumplan Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Geldersedijk Hattem, reconstructie asfaltverharding en aanbrengen bermverharding Geldersedijk te Hattem. Opdrachtgever:  gemeente Hattem

Bouw- en woonrijp maken locatie 48 woningen te Glanerbrug. Opdrachtgever Olde Rikkert bv.

Vervangen stuwkleppen in de beek Beentjesgraven te Nieuwleusen. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange

Terreinaanleg rondom De Bongerd te Hattem. Opdrachtgever Zorginstelling De Bongerd.

Terreinaanleg rondom Kulturhus te Oldebroek. Opdrachtgever Gemeente Oldebroek 

Nieuwbouw rioolgemaal  Kortland en aanleg persleiding 400mm te Alblasserdam. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Reconstructie riolering en verharding Gangboord Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Bouw- en woonrijp maken locatie Turfhorst te Wezep. Opdrachtgever Delta Wonen Zwolle.

Leliestraat Hattem, rioolvervanging en herinrichting Leliestraat in Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem.

Bouwrijp maken deelplan en aanleg waterpartij Ruisend Veld te Apeldoorn. Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn.

Reconstructie riolering De Richel te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk.