Projecten Infrateam civiele techniek

Aanleg bushaltes Zuiderzeestraatweg te Wezep. Opdrachtgever: gemeente Oldebroek

Centrumplan Dronten, aanleg kademuur en bouwrijp maken Centrumplan Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Leliestraat Hattem, rioolvervanging en herinrichting Leliestraat in Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem.

Vervangen stuwkleppen in de beek Beentjesgraven te Nieuwleusen. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange

"Aanleg stationsgebied Dronten" Opdrachtgever: gemeente Dronten

Bouwrijp maken deelplan en aanleg waterpartij Ruisend Veld te Apeldoorn. Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn.

Geldersedijk Hattem, reconstructie asfaltverharding en aanbrengen bermverharding Geldersedijk te Hattem. Opdrachtgever:  gemeente Hattem

Nieuwbouw rioolgemaal Ceintuurbaan en aanleg persleiding 500mm te Meppel. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Aanleg parkeerterrein bij kalkzandsteenfabriek Calduran te Hoogersmilde. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Reconstructie riolering en herinrichting centrum Wierden. Opdrachtgever Noorderdiep Advies bv

Allershoeve Hattem, bouw- en woonrijp maken uitbreidingsplan Allershoeve te Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem

Stationsgebied Wezep, aanleg stationsplein, parkeervoorzieningen en kiss&ride strook. Opdrachtgever: de gemeente Oldebroek