Projecten Infrateam civiele techniek

Reconstructie traverse Marienheem. Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Aanleg Parkgebied Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Allershoeve Hattem, bouw- en woonrijp maken uitbreidingsplan Allershoeve te Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem

 Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oevers. Opdrachtgever Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland

Herinrichting Pyramideweg te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

Geldersedijk Hattem, reconstructie asfaltverharding en aanbrengen bermverharding Geldersedijk te Hattem. Opdrachtgever:  gemeente Hattem

Reconstructie riolering en verharding Gangboord Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Bouw- en woonrijp maken terrein Kromhoutkazerne Utrecht. Opdrachtgever Ballast Nedam Infra Midden bv.

Bouw- en woonrijp maken plan Beatrix te Urk. Opdrachtgever Prominent bv Urk.

Leliestraat Hattem, rioolvervanging en herinrichting Leliestraat in Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem.

Nieuwbouw rioolgemaal  Kortland en aanleg persleiding 400mm te Alblasserdam. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Terreinaanleg rondom Kulturhus te Oldebroek. Opdrachtgever Gemeente Oldebroek 

Pagina 1 van 3