Projecten Infrateam civiele techniek

Bouw- en woonrijp maken plan Beatrix te Urk. Opdrachtgever Prominent bv Urk.

Aanleg parkeerterrein bij kalkzandsteenfabriek Calduran te Hoogersmilde. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Aanleg Parkgebied Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

 Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oevers. Opdrachtgever Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland

Reconstructie riolering en verharding Gangboord Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Allershoeve Hattem, bouw- en woonrijp maken uitbreidingsplan Allershoeve te Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem

Reconstructie riolering en herinrichting centrum Wierden. Opdrachtgever Noorderdiep Advies bv

"Aanleg stationsgebied Dronten" Opdrachtgever: gemeente Dronten

Herinrichting Pyramideweg te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

Bouw- en woonrijp maken locatie Turfhorst te Wezep. Opdrachtgever Delta Wonen Zwolle.

Reconstructie Eesveenseweg te Steenwijk. Opdrachtgever Gemeente Steenwijkerland.

Nieuwbouw rioolgemaal  Kortland en aanleg persleiding 400mm te Alblasserdam. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Pagina 1 van 3