Projecten Infrateam civiele techniek

 Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oevers. Opdrachtgever Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland

Aanleg rotonde De West Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Aanleg bushaltes Zuiderzeestraatweg te Wezep. Opdrachtgever: gemeente Oldebroek

Bouw- en woonrijp maken locatie 48 woningen te Glanerbrug. Opdrachtgever Olde Rikkert bv.

Reconstructie riolering en herinrichting centrum Wierden. Opdrachtgever Noorderdiep Advies bv

Bouw- en woonrijp maken terrein Kromhoutkazerne Utrecht. Opdrachtgever Ballast Nedam Infra Midden bv.

Bouw- en woonrijp maken plan Beatrix te Urk. Opdrachtgever Prominent bv Urk.

Reconstructie riolering en verharding Gangboord Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Aanleg parkeerterrein bij kalkzandsteenfabriek Calduran te Hoogersmilde. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

 Woonrijp maken uitbreidingsplan Wezep Noord. Opdrachtgever: Gemeente Oldebroek

Terreinaanleg rondom De Bongerd te Hattem. Opdrachtgever Zorginstelling De Bongerd.

Stationsgebied Wezep, aanleg stationsplein, parkeervoorzieningen en kiss&ride strook. Opdrachtgever: de gemeente Oldebroek

Pagina 1 van 3