Projecten Infrateam civiele techniek

Centrumplan Dronten, aanleg kademuur en bouwrijp maken Centrumplan Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Aanleg parkeerterrein bij kalkzandsteenfabriek Calduran te Hoogersmilde. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Bouw- en woonrijp maken terrein Kromhoutkazerne Utrecht. Opdrachtgever Ballast Nedam Infra Midden bv.

Bouw- en woonrijp maken locatie Turfhorst te Wezep. Opdrachtgever Delta Wonen Zwolle.

Reconstructie riolering De Richel te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

 Woonrijp maken uitbreidingsplan Wezep Noord. Opdrachtgever: Gemeente Oldebroek

 Aanleg fietspad en natuurvriendelijke oevers. Opdrachtgever Gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland

Vervangen stuwkleppen in de beek Beentjesgraven te Nieuwleusen. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange

"Aanleg stationsgebied Dronten" Opdrachtgever: gemeente Dronten

Aanleg parkeerterrein bij kalkzandsteenfabriek Calduran te Hoogersmilde. Opdrachtgever Pro Project bv Koekange.

Stationsgebied Wezep, aanleg stationsplein, parkeervoorzieningen en kiss&ride strook. Opdrachtgever: de gemeente Oldebroek

Aanleg Parkgebied Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Pagina 1 van 3