Projecten Infrateam civiele techniek

Aanleg Parkgebied Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Geldersedijk Hattem, reconstructie asfaltverharding en aanbrengen bermverharding Geldersedijk te Hattem. Opdrachtgever:  gemeente Hattem

Reconstructie riolering en verharding Gangboord Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Bouw- en woonrijp maken plan Beatrix te Urk. Opdrachtgever Prominent bv Urk.

Reconstructie traverse Marienheem. Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Aanleg fietspad langs de Hanzespoorlijn te Hattem. Opdrachtgever Gemeente Hattem

Allershoeve Hattem, bouw- en woonrijp maken uitbreidingsplan Allershoeve te Hattem. Opdrachtgever: gemeente Hattem

Bouw- en woonrijp maken terrein Kromhoutkazerne Utrecht. Opdrachtgever Ballast Nedam Infra Midden bv.

Herinrichting Pyramideweg te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

Centrumplan Dronten, aanleg kademuur en bouwrijp maken Centrumplan Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Aanleg rotonde De West Dronten. Opdrachtgever: gemeente Dronten

Reconstructie riolering De Richel te Urk. Opdrachtgever Gemeente Urk. 

Pagina 1 van 3