Infrateam civiele techniek is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van infrastructuur. Wij richten ons op het adviseren, ontwerpen, begroten, en managen van infrastructurele projecten.

Infrateam werkt voor:
gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, aannemers, woningbouwverenigingen, architectenbureaus en stedenbouwkundigen. 

Infrateam hecht veel waarde aan een helder en open contact met onze opdrachtgevers. Onze werkwijze is daarom als volgt:

Intake bij de opdrachtgever met een inventarisatie en afspraken maken over bijvoorbeeld:
-  programma van eisen
-  scope en uitgangspunten
-  randvoorwaarden
-  datum presentatie voorlopig ontwerp
-  datum definitief ontwerp
-  overleg met derden
-  project uitvoeringsgereed maken
-  kostenraming
-  aanbestedingsprocedure

Infrateam werkt voor specialistische onderdelen nauw samen met een netwerk van vaste partners. Bijvoorbeeld voor constructieve aspecten, grondmechanica, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, telematrie, verkeerskunde en groenaanleg.

CONTACT

Infrateam civiele techniek vof
Postbus 102
8050 AC Hattem
Bezoekadres:
Gaedsberghweg 60
8051 LK Hattem

E-mail: info@infrateam.nl
Tel: (038) 447 02 92
Fax: (038) 447 05 53

www.infrateam.nl