Voordat een plan vanaf het idee tot en met de oplevering is gerealiseerd is er veel overleg en coördinatie nodig. Met vaak wisselende partijen en ingewikkelde overlegstructuren. Veel vergunningen, en veel afstemming tussen verschillende disciplines en projectpartners. Zoeken naar de beste contractvormen en dergelijke.

Infrateam kan u in dit traject ondersteunen en van dienst zijn met:

  • Projectmanagement

-Projectleiding en projectmanagement
-Directievoering  
-Budget- en kostenramingen
-Civieltechnisch tekenwerk en werkomschrijvingen

  • Ontwerp infrastructuur

-Bouw- en woonrijp maken van woongebieden en bedrijfsterreinen
-Aanleg en reconstructies van wegen, kruispunten en rotondes
-Rioolreconstructies en afkoppelplannen
-Gemalen en persleidingen
-Waterbouwkundige werken

  • Contractvorming

-Traditionele aanbestedingen op basis van RAW bestekken
-Design & construct contracten
-Participatie in tenderteams

CONTACT

Infrateam civiele techniek vof
Postbus 102
8050 AC Hattem
Bezoekadres:
Gaedsberghweg 60
8051 LK Hattem

E-mail: info@infrateam.nl
Tel: (038) 447 02 92
Fax: (038) 447 05 53

www.infrateam.nl